Γυμνάσιο Τυρού

Βραβεύσεις

Το Γυμνάσιο Παραλίας Τυρού για συνολική δράση έλαβε διακρίσεις, επαίνους και βραβεία, όπως η βράβευση από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ) δύο φορές λόγω των δράσεων ως οικολογικό σχολείο, το 3ο βραβείο Επιχειρηματικότητας από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο έπαινος από τη συμμετοχή του σχολείου σε διαγωνισμό κατά του Καπνίσματος.