Γυμνάσιο Τυρού

Τιμώντας τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, που το 1973 αντέταξαν τα νιάτα τους και το πόθο τους για την ελευθερία στο καθεστώς της στρα-τιωτικής δικτατορίας, αλλά και το λαό που αγωνίστηκε και αντιστάθηκε στα χρόνια της επταετίας, οι μαθητές της Γ τάξης του Γυμνασίου Παρα-λίας Τυρού με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους ανέβασαν μια θεατρική παράσταση πλαισιωμένη με αφηγήσεις, τραγούδια και δρα-ματοποιήσεις.

Τα παιδιά παίρνοντας στα σοβαρά το ρόλο τους και ξε-περνώντας κάποιες φορές και τον ίδιο τους τον εαυτό εξέπληξαν θετικά το μαθητικό κοινό, το οποίο παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον και σε απόλυτη σιωπή την εξέλιξη του έργου και απέδωσε στο τέλος με ένα δυνατό χειροκρότημα τον ενθουσιασμό του.

Πραγματικά, αυτή η γιορτή μνήμης των γεγονότων του Πολυτεχνείου συνδέεται στενά με τους νέ-ους, κερδίζει την προσοχή τους, γεννά σκέψεις και συναισθήματα και τους διδάσκει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη αλλά χρειάζεται α-γώνα και θυσίες για την ύπαρξη και την κατοχύρωσή της.